Rekabet var olmak zorunda değildir. Fakat savunmasızlığa, incinebilir olmaya ve gerçeklik olarak kaynaktan işlev yapma cesaretine sahip olmak durumundasınız. Kendinize asla seçmekte izin vermediğiniz kaynak olmaya izin vermek durumundasınız.

Hepimiz hayret verici kapasitelere sahibiz. Eğer bu realitenin söylediği şekilde görünmek zorunda değilseniz, o zaman bu kapasitelere sahip olabilirsiniz. Eğer başka birileri tarafından onaylanmak durumunda değilseniz, o zaman bu kapasitelere sahip olabilirsiniz. Muazzamlık sadece gözlemlenebilir ve kabul edilebilir. Çünkü siz kaynaksınız.